KORJAAMOMAAILMA OY

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Korjaamomaailma Oy (y-tunnus: 2283897-1)?Osoite: Porukkatie 5 B 4, 90830 Haukipudas?www.korjaamomaailma.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markku Laakso?c/o Korjaamomaailma Oy?Puhelin: 0400 158 879?S-posti: markku.laakso@korjaamomaailma.fi

3. Rekisterin nimi

Korjaamomaailma Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän tarjoaman palvelun mukaisten sopimusten täytäntöönpanemiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Perustiedot, kuten

- etu- ja sukunimet
- yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
- asuinmaa
- syntymäaika
- kieli
- työnantajan tai käyttäjän edustaman yhteisön nimi ja yhteystiedot
- titteli

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
- asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
- palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
- tunnistettuna asiakkaana tehtyjen sitoumusten tiedot ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat
- maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
- rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
- asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
- rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto
- tiedot rekisteröidyn julkaisemista ilmoituksista
- tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille liittyen Korjaamomaailma.fi -sivustoilla oleviin palveluihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Palvelimille sallitaan SSH- ja FTP-yhteydet vain Euroopan unionin /ETA-maiden sisältä. Palvelinalustalla käytetään aina viimeisimpiä tietoturvapäivityksiä. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (puh. 0400 158 879).

10. Muutokset rekisteriselosteen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muuttunut rekisteriseloste on nähtävillä sivustollamme: www.korjaamomaailma.fi.