Käyttöehdot

 

OSAPUOLET
 
Korjaamomaailma Oy (y-tunnus 2283897-1) (jäljempänä Palveluntarjoaja)
Palvelun käyttäjä (jäljempänä Asiakas)

TARKOITUS
    
Tarkoituksena on Palveluntarjoajan kehittämän internetpohjaisen autokorjaamolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden hankkimiseen tarvittavien tarjouspyyntöjen/tiedustelujen välittäminen. Tarjouspyynnön/tiedustelun jättäminen tapahtuu täyttämällä Palveluntarjoajan verkkosivuilla oleva valmis tarjouspyyntölomake, joka Palvelun välityksellä toimitetaan tarjouspyynnön tarkoittaman tuotteen/tuotteiden toimittajille, jotka käyvät ilmi Palveluntarjoajan verkkosivuilta.

Palveluntarjoaja on korjaamotuotteiden tilaajan ja toimittajan väliseen suhteeseen nähden neutraali toimija ja varsinainen ko. tuotetta koskevan kauppasopimuksen tekeminen tapahtuu tuotteen tilaajan ja toimittajan välillä.

ASIAKKAAN KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

Palvelun tilaamisen jälkeen Asiakas saa käyttöönsä käyttäjätunnukset, joilla Asiakas voi kirjautua sisään Palveluntarjoajan verkkosivuilla olevaan ohjelmaan.

Käyttäjätunnukset ovat asiakas-/ korjaamokohtaisia ja niitä saa käyttää ainoastaan tunnukset saaneen korjaamon/ yrityksen tarpeisiin. Useamman korjaamoyrityksen konserneissa saa jokainen korjaamo oman käyttäjätunnuksen.

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnukset huolelle ja pitämään ne omana tietonaan ja vastaa siitä etteivät käyttäjätunnukset joudu ulkopuolisten tietoon.
 
MUUT EHDOT

Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa.
 
Asiakas on vastuussa Korjaamomaailmalle ja/tai suoraan taholle jonka oikeuksia Asiakas on loukannut mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksen vastaisesta toiminnasta.

Asiakas ei saa sisällyttää palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ilman Korjaamomaailman lupaa.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle Asiakkaan nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta.

PALVELUNTARJOAJA

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen palveluun.

PALVELUN HINNAT/MAKSUT
 
Palvelun käyttömaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan ( www-sivuilla) tai Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen mukaan.
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua sekä maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle viimeistään (3) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa, Palveluun liittyvällä www-sivustolla tai sähköpostilla. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

TIETOJEN REKISTERÖINTI JA KÄYTTÖ

Palveluntarjoaja rekisteröi Asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaiseen rekisteriin.
Tietoja käytetään ja muutoin käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustarkoitukseen.
Asiakkaan jättämiä tietoja voidaan käyttää Korjaamomaailman ja/tai sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin mikäli Asiakas on tähän erikseen luvan antanut.
Asiakas voi tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin www-sivustolta kohdasta OMAT TIEDOT.

TIETOSUOJA

Palvelimillemme sallitaan SSH- ja FTP-yhteydet vain Suomen sisältä. Palvelinalustalla käytetään aina viimeisimpiä tietoturvapäivityksiä.

VARMUUSKOPIOINTI

Kaikki järjestelmämme ovat kahdennettuja vikatilanteiden varalta ja asiakasdataa on mahdollista palauttaa tyypillisesti noin kuukauden takaa. Varmuuskopiot tehdään päivittäin. Järjestelmästä otettavat varmuuskopiot otetaan ensisijaisesti palvelujen toiminnan varmistamiseksi vikatilanteiden varalta, joten yksittäisten tiedostojen palautuksesta emme voi antaa täyttä varmuutta.

VASTUUNRAJOITUKSET

Palveluntarjoaja toimii ainoastaan Palvelun tuottajana eikä siitä missään tilanteessa tule osapuolta tavarantoimittajan ja tavarantilaajan välille mahdollisesti syntyvään sopimukseen. Palveluntarjoaja ei miltään osin vastaa sivustolla ilmoitettujen tuotteiden ominaisuuksista, laadusta tai toimivuudesta taikka niiden soveltuvuudesta tilaajan tarkoittamaan tarkoitukseen.

Palvelu koskee ainoastaan Palveluntarjoajan sivustolla ilmoitettuja tuotteita, tuoteryhmiä, palveluita ja yrityksiä.

Palveluntarjoaja vastaa sivuston toimivuudesta. Jos sivusto ei toimi, toimittaa Asiakas tarjouspyyntönsä/ tiedustelunsa Palveluntarjoajan sähköpostiosoitteeseen, mistä Palveluntarjoaja toimittaa ne edelleen tuotteiden toimittajalle/ toimittajille.

RIITOJEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Oulun käräjäoikeudessa.